Artikelen met de tag: Arbeidsmediation

23jul
Een arbeidsconflict? hoe groot is de muur inmiddels?

Een arbeidsconflict? hoe groot is de muur inmiddels?

Een arbeidsconflict wordt vaak laat aangemeld. Het conflict op de werkvloer of het verborgen conflict achter een ziekmelding speelt vaak al een tijd. Wij maken mee dat het conflict al meer dan een jaar duurt voor dat het bij ons arbeidsmediators terecht komt. En in die periode is het probleem vaak al hoog opgelopen.

Lees verder
18jun
De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

De onpartijdige mediator: bestaat die echt?

Anders dan bij andere vormen van  bemiddeling is bij mediation de bemiddelaar onpartijdig. De mediator is er voor álle partijen en handelt zonder vooringenomenheid. Dat zeggen tenminste de gedragsregels voor de erkende mediator in Nederland.

Lees verder
5jun
Mediation in opkomst

Mediation in opkomst

Dat de vraag naar arbeidsmediation razendsnel groeit, mag geen wonder heten. Conflicten op de werkvloer zijn er immers in alle soorten en maten: denk aan een ontslag op staande voet, een ziekmelding die door een bedrijfsarts wordt betwist of simpelweg een onenigheid met een directe collega. Werd voorheen te pas en te onpas de gang naar de rechter gemaakt, tegenwoordig schakelen partijen steeds vaker de hulp van een arbeidsmediator in.

Lees verder
29nov
Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

Loondoorbetaling bij ziekte en premiedifferentiatie WGA volgens Het Regeerakkoord van oktober 2017.

In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd, is als een van vele te nemen maatregelen opgenomen dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort wordt van twee naar één jaar, een lastenverlichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar worden in die gevallen overgenomen door het UWV.

Lees verder
6apr
5 Manieren om met een conflict om te gaan

5 Manieren om met een conflict om te gaan

Verschillen van mening komen op de werkplek vaak voor. Een conflict heeft veel invloed op de werkprestatie door bijkomstige emoties. Hoe kunt u een lopend conflict het beste oplossen?

Lees verder
25okt
De houdbaarheid van de “Pel-vuistregels” bij mediation in arbeidsrecht na invoering van de WWZ

De houdbaarheid van de “Pel-vuistregels” bij mediation in arbeidsrecht na invoering van de WWZ

In 2007 is van de hand van Mr. J. Pel een boek “Arbeidsrecht en mediation” verschenen, waarin hij een trend waarnam rondom mediation en beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij onderzoek van jurisprudentie tot 2014 is bij herhaling vastgesteld dat de “Pel Vuistregels” nog immer geldig zijn. In 2015 is met de komst van de WWZ het ontslagrecht weliswaar ingrijpend gewijzigd, maar het effect daarvan op wet- en regelgeving rondom verzuim is daarbij zeer beperkt gebleven. Hoe zit dit nu precies? 

Lees verder
Ouder