Onze arbeidsmediators

Richard van de Wijngaart | Mede-oprichter

Richard van de Wijngaart | Mede-oprichter

Richard van de Wijngaart heeft een financiële achtergrond. Hij is al sinds eind jaren tachtig ondernemer. Aanvankelijk in de financiële sector, vervolgens in de uitzendsector en hierna in de re-integratiebranche. Sinds 2005 is hij actief als een oplossingsgerichte MfN-registermediator, uitsluitend in zakelijke kwesties, waaronder arbeidskwesties. Als mede-oprichter van Dé Arbeidsmediators is hij naast mediator ook verantwoordelijk voor de financiële en commerciële zaken. De mensen die hem wat langer kennen waarderen vooral zijn doortastendheid en zijn passie voor mediation. Dit laatste blijkt in zijn ervaring steeds weer een effectieve wijze om (zakelijke) kwesties (kosten)effectief aan te pakken.

Joost van de Rijdt | Mede-oprichter

Joost van de Rijdt | Mede-oprichter

Drs. Joost van de Rijdt is psycholoog en heeft met meer dan 20 jaar ervaring in het HRM vak binnen grote organisaties veel kennis van arbeidszaken, zowel op het gebied van organisatie en personeel als ook van verzuim(preventie), verzuimmanagement en re-integratie. Joost heeft daarnaast de HBO-opleiding ArbeidsmarktPolitiek en PersoneelsBeleid (AP/PB) gedaan en is mediator geworden uit nieuwsgierigheid naar de dynamiek en uit respect voor de eenvoud van het instrument van mediation: het opnieuw op gang brengen, vlottrekken en verbinden van de communicatie tussen partijen met vaak eenvoudige toepassingen en/of vaardigheden: partijen echt laten luisteren naar elkaar is vaak al het begin van een oplossing. Joost is mede-oprichter van Dé Arbeidsmediators.

 Pascal Tulling | Mede-oprichter

Pascal Tulling | Mede-oprichter

Pascal Tulling- Vroegh heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeid, verzuim en re-integratie. Zij is al sinds 2003 actief als re-integratieadviseur bij diverse opdrachtgevers en bedrijven. Daarnaast is zij sinds 2007 actief als geregistreerd mediator in arbeidszaken. Vanuit deze achtergrond heeft zij veel kennis van en ervaring met arbeidsgerelateerde problematiek. Als mediator is zij betrokken, invoelend en professioneel. Zij heeft aandacht voor emotie en relatie maar faciliteert partijen ook zeker in het vinden van praktische en duurzame oplossingen. Als mede-oprichter van Dé Arbeidsmediators is zij niet alleen actief als MfN-Registermediator, maar ligt haar focus ook op ontwikkeling en kwaliteitsbevordering.

Elke

Elke

Elke, MfN registermediator & Extern Vertrouwenspersoon. Na ruim 30 jaar ervaring bij een Arbodienst, heeft zij veel kennis opgedaan in het bedrijfsleven. Haar passie voor het vak Mediation is voortgekomen uit haar betrokkenheid bij diverse reorganisaties die mensen/medewerkers veelal diep raakten. Sinds 3 jaar werkt zij als MfN registermediator. Mensen en communicatie blijven haar intrigeren en men noemt haar een bruggenbouwer die rust en vertrouwen geeft in een stressvolle situatie. Met haar mensgerichte, betrokken aanpak weet zij partijen te motiveren en met elkaar in verbinding te brengen. Zij weet cliënten goed te enthousiasmeren en hen positief te stimuleren om te werken aan dat wat wel kan.

Fokje

Fokje

Fokje is arbeidssocioloog en is opgeleid tot gespecialiseerd arbeidsmediator. Ze heeft gedurende haar loopbaan een grote verscheidenheid aan arbeidsorganisaties van binnenuit leren kennen. Als universitair onderzoeker verrichtte ze onderzoek naar de medische en verpleegkundige beroepen binnen ziekenhuizen en naar het functioneren van milieu- en overheidsorganisaties. Het gevangeniswezen leerde ze kennen als klachtenfunctionaris voor gedetineerden in een penitentiaire inrichting voor langgestraften, terwijl haar werk als streetcornerworker en maatschappelijk werker met zich meebracht dat ze contact had met diverse hulpverleningsinstanties. Sinds 2010 heeft ze een praktijk als mediator en is ze ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Als arbeidsmediator heeft ze ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Hans

Hans

Hans werkt sinds 2011 als mediator in arbeids-, familie-, straf- en overheidszaken in opdracht van particulieren, bedrijven, gemeenten en de rechtbanken te Zwolle en Almelo. Daarvoor en daarnaast werkt(e) hij sinds 2004 als re-integratiecoach voor UWV en bedrijven en als personal coach. Hans heeft theologie gestudeerd en werkt nog enkele uren als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger is hij actief als buurtbemiddelaar in Deventer en als secretaris van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Arbeidsmediation is in zijn visie in de eerste plaats bemiddeling van een emotioneel, relationeel en communicatief probleem met zakelijke kanten. Als de emotionele lading van het probleem hoog is, leidt dat doorgaans tot een conflict. Als de deelnemers aan mediation er in slagen om de niet-persoonlijke kanten van het conflict te zien, dan is deëscalatie meestal het gevolg en kan vervolgens de zakelijke inhoud met de nodige zorgvuldigheid aan de orde komen. Hans heeft de gangbare specialisaties voor mediators met succes doorlopen en is geregistreerd als MfN-mediator, als NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach en bij CMI en NOLOC als professioneel loopbaanbegeleider.

Ida

Ida

Ida Berhitoe-Stobbe is vanaf 1990 in de wereld van sociale wetgeving werkzaam op het gebied van arbeid en re-integratie als bemiddelaar, register arbeidsdeskundige (SRA), trainer en coach voor diverse bedrijven en opdrachtgevers. Vanaf 2008 is zij actief als MfN Register Mediator in arbeidszaken. Ida is een bevlogen, oplossingsgerichte, betrokkenen en professionele mediator. Specialist in mediations die betrekking hebben op arbeidsgerelateerde problematiek zoals herstel van arbeidsrelaties bij re-integratie en preventie. Met een open houding naar buiten kijken, levert het meeste op. Op een andere manier denken vraagt om het avontuur aan te gaan. Soms een beetje eng maar Ida gelooft stellig dat door nieuwsgierigheid dingen op je pad komen die goed voor je zijn.

Nicolaas

Nicolaas

Nicolaas is mediator sinds 1996. Sedert 2000 heeft hij ruime ervaring in arbeidsmediation opgebouwd. Hij is tevens advocaat met als specialisatie arbeidsrecht en is aangesloten bij het landelijke netwerk voor arbeidsmediators. Ook is hij ingeschreven bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de Rechtbank Rotterdam als arbeidsmediator. Op het gebied van re-integratie van werknemers heeft hij ruime ervaring. Op grond van zijn juridische achtergrond is hij goed op de hoogte van de bestaande wet- en regelgeving bij exit-trajecten. 40% Van de mediationpartijen heeft hij tot re-integratie weten te brengen. Hij heeft sinds 1994 ruime bestuurlijke ervaring bij een landelijk middelgroot advocatenkantoor en sedert 2000 ruime ervaring in toezichthoudende functies bij zorginstellingen en een woningbouwcorporatie. Hij heeft ruime ervaring met conflicten op management- en directieniveau, binnen vennootschappen, maatschappen en tussen aandeelhouders. Als lid van een beroepstuchtcollege heeft hij ervaring met beroepsmatige conflicten.

Sam

Sam

Sam is ruim 20 jaren werkzaam geweest als advocaat te Den Haag en ongeveer 12 jaren als Kantonrechter-plaatsvervanger te Dordrecht en Gorinchem, in beide gevallen in het bijzonder op het gebied van arbeidsrecht. Inmiddels is hij al meer dan 10 jaren actief als NMI Gecertificeerd Mediator en vanaf 2012 als MfN-registermediator en heeft hij ongeveer 300 mediations succesvol afgerond. De meeste opdrachten heeft hij de afgelopen jaren gekregen na doorverwijzingen via bedrijfsartsen, rechtbanken en scholengemeenschappen of door rechtstreekse opdrachten, veelal na advies van advocaten of andere verleners van rechtsbijstand. Zijn mediations hebben in het bijzonder betrekking op re-integratie van zieke werknemers, herstel van arbeidsrelaties, re-integratietrajecten tweede spoor, het treffen van exit-regelingen, loonvorderingen, concurrentiebedingen en/of relatiebedingen (95% arbeidsmediations). Sam wordt omschreven als “een zeer bevlogen, zeer deskundig en ervaren mediator”. Hij zet zichzelf met zijn persoonlijke kwaliteiten als persoon in om partijen te ondersteunen.

Sandy

Sandy

Sandy heeft veel werkervaring in diverse vakgebieden in de arbeidsmarkt en heeft zodoende een brede blik op organisaties, structuren en de interacties die tussen mensen daarin plaatsvinden. Sinds 2006 is Sandy actief als MfN registermediator en werkzaam op het gebied van arbeidsmediations. Zij is o.a. ingeschreven als mediator bij de Rechtbanken Haarlem en Alkmaar. Sandy is tevens werkzaam als coach, trainer, gastdocent en intervisor op het gebied van conflicten- en communicatieleer. In de periode 2011 tot 2017 was Sandy lid van de Ontslagadviescommissie bij UWV-werkbedrijf. Klanten omschrijven Sandy als een ervaren mediator met verstand van zaken, heldere communicatie en analytisch sterk. Werkt met een creatieve en constructieve houding en een positieve mindset.

Rudi

Rudi

Rudi is als Registermediator bij MfN, sinds 2009 fulltime werkzaam als mediator en beschikt over een zeer ruime praktijkervaring. Rudi is gespecialiseerd in arbeid en ziekte, exit-mediation en echtscheidingsmediation. En al geruime tijd ook geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Rudi heeft een brede ervaring als accountmanager levensverzekeringen. In deze functie heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden zoals individuele en collectieve pensioenregelingen, en alle overige levensverzekeringsproducten. Zijn ervaring in de rol van ambassadeur voor de verzekeraar en tegelijkertijd die van spreekbuis voor de tussenpersoon, heeft hem gevormd tot bruggenbouwer met oog voor de belangen van alle partijen. Een conflict is vaak een erg ingewikkeld proces met veel emoties en onzekerheid. Veel vragen zonder antwoorden. Deze ingewikkelde en vaak abstracte problemen brengt Rudi terug naar een concreet en begrijpelijk niveau. Vaak wordt de oplossing door deze analyse al zichtbaar en laten conflicten zich snel oplossen.

Els

Els

Els is arbeids- en organisatiepsycholoog en assessor. Zij heeft ruim 30 jaar ervaring in het werken met mensen in organisaties. Sinds 2001 is zij zelfstandig gevestigd en is zij tevens assessor geworden. Sinds 2012 werkt zij als MfN registermediator. Als psycholoog/mediator heeft zij veel ervaring opgedaan met de impact van conflicten op mensen. Juist als er sprake is van onbalans door een (dreigende) conflictsituatie blijken er bij iedereen altijd sterke krachten naar voren te komen. Deze positieve krachten, dit menselijke streven naar herstel van je balans en opkomen voor je belangen worden met ondersteuning van de psycholoog/mediator gemobiliseerd en in goede banen geleid.Het is voor ieder mens lastig om onder emotionele omstandigheden het hoofd erbij te houden en constructief aan een oplossing te werken. Het is heel menselijk dat je blik dan vertroebeld kan worden door emoties. Met begrip en respect voor ieders uniekheid en ieders belang zal een psycholoog/mediator ondersteuning bieden bij het opgang brengen van het gesprek en het contact tussen partijen. Dit contact is uiterst belangrijk om tot een afsprakenovereenkomst te komen waarin beider belangen optimaal tot hun recht komen.

Sien

Sien

Sien is een maatschappelijk betrokken mediator met oog voor de mens achter de zaak. Zij gaat een conflict niet uit de weg en laat niet los voordat een bevredigende oplossing is bereikt. Ingewikkelde vraagstukken gaat Sien niet uit de weg. In haar werk richt Sien zich op structurele werkbare oplossingen. Vanuit deze overtuiging volgde Sien de basisopleiding tot MfN-registermediator. Sindsdien heeft zij reeds vele cliënten op verschillende manieren bijgestaan om tot een voor hen optimale oplossing te komen. Ook wordt Sien regelmatig ingeschakeld als extern vertrouwenspersoon voor de werkgever. Sien is o.a. lid van de Vereniging Arbeidsmediation en staat als advocaat en mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van een onderwijskoepel voor primair onderwijs in Venray. Met de kennis en ervaring vanuit deze functie heeft Sien regelmatig opgetreden als mediator voor conflicten bij onderwijsinstellingen.

Judith

Judith

Judith is gespecialiseerd arbeidsmediator en MfN-registermediator. Zij is communicatiewetenschapper met uitgebreide ervaring in het begrijpen van mensen en hun belangen en behoeften. Onderlinge communicatie weer constructief en effectief maken, is haar expertise. Haar werkwijze als mediator is to-the-point en oplossingsgericht. Van het (juridisch) kader waartegen arbeidsconflicten zich afspelen, heeft zij gedegen kennis. Ze is naast arbeidsmediator ook redacteur bij het vakblad voor professionals in conflicthantering (Tijdschrift Conflicthantering) en zit in het bestuur van de beroepsvereniging voor arbeidsmediators (VAN). Voorts: moeder van twee kinderen, ruim 11 jaar zelfstandig ondernemer, en wonend in Bussum.

Ellen

Ellen

Ellen is sinds 1993 als advocaat in Alkmaar gevestigd en is sinds 2014 ook MfN register mediator. Zij behandelt arbeidszaken en letselzaken. Ellen heeft in haar praktijk vaak te maken met problemen tussen werkgever en werknemer bij langdurige ziekte. Dat is een ingrijpende situatie voor zowel de werknemer, maar ook voor de werkgever. Beide partijen komen onverwachts voor problemen te staan. Goede communicatie hierover is van groot belang. Partijen komen anders al gauw in een conflictsituatie terecht en dat is vaak volstrekt onnodig. Procedures bieden in dat geval geen oplossing. Procedures zijn kostbaar, duren lang en de uitkomst is tot het einde toe onzeker. In arbeidszaken zijn de beroepsmogelijkheden verruimd. Dat kan leiden tot de bizarre situatie, dat partijen na 2 jaar procederen met elkaar verder moeten samenwerken in een arbeidsrelatie. Het behoeft geen nadere uitleg dat zo’n vonnis tot een bizarre situatie leidt. In mediation is open communicatie in een vertrouwelijke setting mogelijk. De ervaring leert dat dit vaak leidt tot duidelijkheid en de weg vrij maakt naar een oplossing, waarover beide partijen tevreden zijn. En daaruit haalt Ellen haar inspiratie en enthousiasme voor mediation.

Petra

Petra

Petra is sterk in het vinden van creatieve strategieën en oplossingen, waardoor zij deuren weet te openen die voor anderen gesloten blijven. Zij richt zich op structurele werkbare oplossingen voor haar cliënten. Vanuit deze overtuiging volgde Petra de basisopleiding tot MfN-registermediator. Petra is praktisch ingesteld en in staat een complexe juridische situatie snel en goed in te schatten, waarbij zij de mens achter de zaak niet uit het oog verlies. Telkens ziet Petra het weer als haar uitdaging samen met cliënten een passende oplossing te vinden voor ontstane conflicten. Daarbij heeft zij vooral aandacht voor de wijze van communicatie en het opbouwen van vertrouwen. Verder heeft Petra veel ervaring en expertise als mediator binnen semi-overheidsorganisaties en grotere landelijk opererende ondernemingen. Petra is o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten en staat als advocaat en mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Brigitte

Brigitte

Brigitte komt uit een ondernemersgezin. Zij heeft 25 jaar ervaring als gecertificeerd arbeidsdeskundige. Sinds 2008 is zij tevens actief als registermediator. In haar praktijk blijkt mediation een nuttig instrument te zijn om vastgelopen dossiers en verstoorde relaties weer in beweging te brengen in de richting van gedragen oplossingen. Haar achtergrond als arbeidsdeskundige met de aanvulling van de propedeuse psychologie vormen een goede combinatie in de mediationpraktijk. Brigitte is als mediator geregistreerd bij de MfN en als arbeidsdeskundige geregistreerd bij de SRA en gecertificeerd bij Hobeon SKO. Brigitte wordt naast haar enthousiaste bevlogenheid gewaardeerd om haar open houding, daadkracht, duidelijke communicatie, bewogenheid en deskundigheid.

Astrid

Astrid

Astrid is jurist en heeft de specialisatieopleiding tot arbeidsmediator gevolgd. Ze heeft kennis van actuele arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en staat als MfN registermediator ingeschreven bij de Rechtbank Noord Nederland en bij de Raad voor Rechtsbijstand. Sinds 2013 heeft ze een mediationpraktijk op het gebied van arbeidsrecht en familierecht. Ze heeft ervaren dat mediation leidt tot bestendige afspraken waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De kracht van mediation is dat het echt werkt. Arbeidsconflicten kosten veel geld, tijd en energie. Astrid is jarenlang werkzaam geweest in het bedrijfsleven zodat zij als geen ander weet welke impact arbeidsconflicten op een organisatie en op de werknemers heeft. Astrid is een gedegen oplossingsgerichte arbeidsmediator met oog en gevoel voor de organisatie in het algemeen en voor complexe menselijke verhoudingen in het bijzonder.

Monique

Monique

Monique is een ervaren MfN registermediator. Na jaren teams in onzekere tijden te hebben aangestuurd heeft zij zich gespecialiseerd in conflicten op het werk. Sinds 2008 is zij zelfstandig gevestigd. Zij treedt niet alleen op als mediator of conflictcoach maar traint en begeleidt ook teams, managers en organisaties in het voorkómen en oplossen van conflicten. Door haar jarenlange ervaring weet zij dat onzekerheid in organisaties of teams maar al te vaak leidt tot weerstand. Met een scherp oog voor onderlinge verhoudingen en afhankelijkheden levert zij een bijdrage aan een soepele implementatie van projecten en organisatiewijzigingen of een plan van aanpak om zo'n implementatie te waarborgen. Haar kracht ligt in het spel van overleggen en onderhandelen; door ruimte te scheppen weet zij het speelveld van mogelijke oplossingen te vergroten. Monique ziet de verschillen maar zoek bewust naar de overeenkomsten. Behalve mediator, trainer en coach is zij een bevlogen en betrokken buurtbemiddelaar.

Inge

Inge

Inge heeft een achtergrond in het onderwijs en als organisatie- en communicatieadviseur. Ook werkte zij in het HBO als docent/trainer en adviseur. Zij studeerde Organisatie-Sociologie en specialiseerde zich in communicatie, ziekteverzuim en veranderprocessen op de werkvloer. “Communicatie is de rode draad in mijn loopbaan. Mediation biedt betrokkenen bij een conflict de mogelijkheid om hun eigen oplossing vorm te geven onder leiding van de mediator. Een oplossing op maat. Ik kan goed luisteren en durf door te vragen. Ik werk snel en ben directief. Nog steeds kan ik versteld staan van de oplossingen die mensen zelf bedenken. Naast het doen van arbeidszaken werk ik als mediator in strafzaken en als ombudsman en klachtbehandelaar.”

Gerdi

Gerdi

Als advocaat/ mediator is Gerdi gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voorheen heeft ze jaren gewerkt als juridisch adviseur en register mediator, gericht op arbeidsrechtelijke problematiek. Deze werkzaamheden zet ze voort maar nu als advocaat. De combinatie advocatuur- mediation biedt voordelen. In veel gevallen komt het immers neer op onderhandelen. Als mediator weet ze er uit te halen wat belangrijk is voor partijen. Men kan pas echt goed onderhandelen als men weet wat de belangen zijn van de andere partij. Binnen de juridische kaders is een oplossing dan snel(ler) te bereiken. Partijen ( of dit nu werkgever of werknemer is) staan eerder achter een oplossing als ook tegemoet wordt gekomen aan wat zij belangrijk vinden.

Ajoeb

Ajoeb

Sinds 2008 is Ajoeb werkzaam als MfN-registermediator en gespecialiseerd in culturele arbeidsconflicten. Als mediator woonachtig in Den Haag heeft hij veel ervaring opgedaan met niet-westerse culturen. Daarnaast heeft hij gedegen kennis van het arbeidsrecht, de Wet verbetering poortwachter en interculturele communicatie. Hij heeft verschillende functies op managementniveau bekleed bij organisaties actief op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Ook is hij toezichthouder in het onderwijs. Hij heeft oog voor de verschillende culturen bij conflictbemiddeling. Daarbij houdt hij rekening met de zakelijke belangen van de werkgever en de persoonlijke belangen van de werknemer.

Jaqueline

Jaqueline

Jaqueline is bevlogen en accuraat met passie voor het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Vanaf 1998 is zij in de advocatuur werkzaam. Diverse rechtsgebieden heeft zij als advocaat beoefend, maar het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht heeft altijd al haar voorkeur. In 2007 heeft zij met succes de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond.Ze is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Sinds juni 2017 ben is zij ook MfN-registermediator en werkt met veel plezier in Mediation zaken. Zij denkt dat het belangrijk is dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op de oplossing van hun geschil. Na een mediation kunnen mensen de zaak vaak beter afsluiten, of indien gewenst juist weer met elkaar verder.