Workshop Team-mediation in Arbeidszaken

Datum: 31 oktober 2019 - 13:00

Locatie: Van der Valk Utrecht

Trainer: De heer Mr. E. Krens (Merlijn Training & Advies)

Categorie: Permanente Educatie

Een arbeidsconflict binnen teams is van een heel andere gradatie dan bij twee partijen die met elkaar in conflict zijn. Binnen een team gaat het erom wat er zich tussen de mensen afspeelt. Hoe verhouden de groepsleden zich tot elkaar? En welke beelden en gewoonten spelen hierin een prominente rol? Kortom: met welk krachtenveld heeft u te maken? Deze patronen kunnen een dwingend karakter krijgen. De groepsleden houden elkaar gevangen in die patronen, waardoor de samenwerking stagneert. Teammediation vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden. In deze workshop leert u als mediator hoe u op basis van individuele gesprekken het krachtenveld kan schetsen. Door deze te schetsen leert u als mediator een hypothese te maken over de verhoudingen in het team om deze vervolgens plenair bespreekbaar te maken. U leert als mediator welke technieken en interventies u kunt toepassen. U krijgt middels de workshop meer verdieping over hoe u het vastgelopen systeem kunt ontwrichten, zodat er een nieuw verhaal over de werkelijkheid kan ontstaan.

Teammediation-krachtenveld

Onderwerpen workshop Team-mediation in Arbeidszaken

 • Model relatie/inhoud/principes;
 • Systeemtheorie gerelateerd aan groepsdynamieken;
 • Inventarisatie van en oefenen met diverse werkvormen;
 • Paradoxaal gedrag en patronen;
 • Omgaan met emoties en weerstanden in groepen;
 • Inzet teamcoaching (verschil met mediation?);
 • Veel voorkomende thema’s in groepen: onder andere veiligheid en feedback;
 • Associatieve technieken toepassen, doorbreken blokkerende denkpatronen, bevorderen creativiteit partijen.

Lesmethode workshop Team-mediation in Arbeidszaken

Er wordt gewerkt met individuele leerdoelen, waarbij authenticiteit en het verder ontwikkelen van de eigen stijl centraal staat. In de workshop worden pragmatische inleidingen afgewisseld met oefeningen en rollenspellen. Ervaring, bewustwording, experimenteren, feedback en veiligheid (vertrouwelijkheid) zijn hierbij vaste begrippen.

Doelgroep workshop Team-mediation in Arbeidszaken

Ervaren (MfN-register) mediators gespecialiseerd in arbeidsmediation, die meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen in teammediation.

  Werkwijze workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  Drie weken voor het begin van de workshop ontvangt u digitaal een voorbereidingsformulier. Met dit formulier betrekken wij u bij de workshop alvorens deze van start gaat. U denkt dan alvast na over uw verwachtingen, leerdoelen en wensen ten aanzien van de workshop. Tevens kunt u uw eigen casuïstiek inbrengen. De trainer bekijkt online de ingevulde formulieren voorafgaand aan de workshop. De workshop kan hierdoor nog meer op maat voor u worden aangeboden.

  Certficaat workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  Na de workshop ontvangt u een certificaat van deelname

  PE-punten workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  Deze workshop staat voor 4 PE-punten in de categorie 1a.

  Praktisch informatie workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  Datum: donderdag 31 oktober 2019
  Tijd: 13.00 - 17.00 uur
  Kosten: € 349,- p.p. excl. BTW
  Locatie: Van der Valk Utrecht

  Trainer workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  Voor deze Workshop werkt Dé Arbeidsmediators samen met Merlijn Advies en Training. De Merlijn-trainers zijn praktiserend jurist en/of MfN-opgeleide mediators. Het motto waarmee Merlijn haar klanten bedient, luidt: ‘van professionals voor professionals’. Voor het goed verankeren van opgedane kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat de trainer de verbinding met de praktijk van de deelnemers kan maken. De trainer die wordt ingezet voor deze workshop is de heer Mr. E. Krens (Erwin).

  Annuleringsvoorwaarden workshop Team-mediation in Arbeidszaken

  U kunt alleen schriftelijk een open training annuleren. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
  • Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
  • Wanneer u op de trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
  • Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg, een vervangende deelnemer afvaardigen.
  • Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige trainingsgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.
  • Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen houden wij ons het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u minimaal 10 dagen van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven zijn daar uiteraard geen kosten aan verbonden.

  Aanmeldformulier