Verdieping Narratieve mediation

Datum: 13 mei 2020 - 13:00

Locatie: Coachuis in Leusden

Trainer: Chris Bos

Categorie: Permanente Educatie

In deze workshop leren we u hoe u betrokkenen in staat stelt het dominante conflictverhaal een halt toe te roepen. Hoe u de emoties (impact) en het gedrag (effect) dat bij het dominante conflictverhaal hoort, bespreekbaar kunt maken en hoe u het wederzijds begrip en inzicht versterkt. En natuurlijk hoe u het positieve verhaal opbouwt en een fundament onder een goede werk- of privérelatie bouwt. Deze workshop sluit perfect aan op de workshop "Narratieve mediation" die een basis geeft voor deze vorm van mediation.

Umbrella-1588167

Mensen die in conflict zijn, hebben beiden een verhaal. En die verhalen zijn niet gelijk. Wat voor de één een onbeduidende gebeurtenis is geweest, is voor de ander iets geweest waardoor het vertrouwen ernstig geschaad is. Als je die twee verhalen bij elkaar optelt, krijg je het dominante conflictverhaal. Binnen dit verhaal is het altijd zo dat er:

  • iets met de communicatie is: er wordt niet meer gepraat, en als er gepraat wordt, voelen beiden zich onvoldoende gehoord en begrepen of vinden ze dat de ander zich onbehoorlijk gedraagt (steeds onderbreken, schelden, etc.);
  • over en weer negatieve beelden zijn: de één heeft een beeld van de ander waarin deze zichzelf niet herkent en andersom ;
  • negatieve positionering is: ze zetten elkaar weg als onbetrouwbaar, onprofessioneel, leugenaar, onbeschoft;
  • een omgeving is gevormd die het conflictverhaal versterkt: er zijn kampen gevormd, de achterban denkt er net zo over;
  • verborgen verwachtingen zijn: de één had van de ander verwacht dat die wel zijn excuses zou aanbieden, dat die wel het initiatief zou nemen het een en ander uit te praten.

Zolang dit negatieve conflictverhaal dominant blijft, zal het conflict niet wezenlijk opgelost worden, al maak je nog zulke harde afspraken. Betrokkenen zullen energie moeten steken in het versterken van een ander verhaal dat in de kiem altijd aanwezig is. Een verhaal waarin de communicatie wel constructief is, er over en weer beelden zijn waarin je jezelf wel herkent, er een positionering is die voor beiden goed voelt, de omgeving het positieve verhaal ondersteunt en verwachtingen die expliciet zijn en waarnaar gehandeld wordt.

Aanmeldformulier