Conflictbarometer

Meningsverschil of arbeidsconflict?

Zonder meningsverschillen is er geen vooruitgang, een ietwat filosofische uitspraak, maar met een grote kern van waarheid.
Maar wat als zo’n meningsverschil een arbeidsconflict dreigt te worden of is geworden? Een dergelijk uit de hand gelopen conflict kost veel tijd en geld, een feit dat een ieder weet en begrijpt. Maar hoe hoog kunnen deze kosten oplopen?

Kosten arbeidsconflict

De kosten van een arbeidsconflict zijn grofweg te splitsen in “directe” kosten en “gevolgkosten”. De directe kosten komen o.a. voort uit minder effectiviteit van de direct betrokkenen (let er hierbij op dat dit vaak voor meer dan 1 persoon geldt), bijvoorbeeld door verminderde concentratie, afwezigheid, overleg, ziekte, behandelkosten etc.. Voorbeelden van gevolgkosten zijn kosten t.b.v. tijdelijke en definitieve vervanging (denk ook aan inwerkkosten) en reputatiekosten.
Naar de hoogte van deze kosten is al veel onderzoek gedaan (o.a. door Daniel Dana). Grofweg kan worden gesteld dat verzuimkosten en de kosten van exit (o.a. ontslagvergoeding, advocaatkosten) de grootste kostenposten zijn. Tevens blijkt uit universitair onderzoek dat een arbeidsconflict gemiddeld meer dan € 25.000,= kost. Begrijpelijk, want met gemiddeld meer dan € 225,= per dag aan alleen directe verzuimkosten (van 1 medewerker met een modaal inkomen), loopt de kostenteller hard op.

Schadelastbeperking met conflictbarometer

Het is dus zaak een conflict tijdig te herkennen en te onderkennen. Direct handelen bespaart heel veel leed en kosten; dit levert dus heel veel op (niet alleen in geld). Hiervoor is de Conflictbarometer ontwikkeld. Als hieruit blijkt dat een interventie wenselijk/noodzakelijk is, zullen de kosten van deze interventie (bijv. conflictcoaching, mediation, teamcoaching/-training) afhankelijk van hetgeen wat speelt slechts een fractie bedragen van de hier bovenstaande kosten. Dit zal naar schatting uiteenlopen van enkele gesprekken tot ca. 10-12 uren, waarbinnen een gemiddeld mediationtraject uitkomst biedt. In geld uitgedrukt is dit een paar honderd euro tot ca. € 2.000,= .

Aarzel dus niet, deze Conflictbarometer brengt niet alleen de mate van escalatie van een meningsverschil/conflict in beeld, maar zal vaak ook heel veel meer opleveren!

Werkwijze conflictbarometer

Om de vragenlijst de starten heeft u een inlog en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen middels telefoonnummer 085-273 23 10.
U kunt zich ook via de website van de conflictbarometer registeren.
Nadat u de inloggegevens van ons hebt ontvangen kan de vragenlijst worden ingevuld.
Na het invullen van de vragenlijst krijgt u van ons de resultaten en zullen wij contact met u opnemen om deze te bespreken en u zo nodig aanvullend te adviseren.
Mochten meerdere collega’s de vragenlijst hebben ingevuld betreffende dezelfde kwestie, dan ontvangt u de uitslag nadat al deze vragenlijsten door ons retour zijn ontvangen.

 

Kosten conflictbarometer

De kosten voor de (hoofd)aanvrager bedragen € 185,= . De (hoofd)aanvrager ontvangt hierbij een voucher ter waarde van € 95,= , deze voucher kan bij een vervolgtraject, training of workshop worden verzilverd. (niet bij een nieuwe en/of vervolg aanvraag voor de conflictbarometer). De kosten voor de andere partij(en) bedragen € 70,= per in te vullen vragenlijst.
Als het een team betreft geldt hetzelfde. De kosten voor de (hoofd)aanvrager bedragen € 185,= (ontvangt de voucher) de kosten voor alle andere teamleden die de vragenlijst invullen bedragen € 70,= per teamlid.
Alle hierboven genoemde bedragen zijn excl. 21% btw.